Op dinsdag 6 februari is geeft Rob ter Steege in de Couwenbergh een lezing over Kelten en Druïden. Deze lezing begint om 20.00 uur. Niet-leden betalen een kleine bijdrage van € 2,50

Voor de komst van de Romeinen waren de Kelten de bewoners van Midden en West-Europa. Ook hier in Brabant woonden Kelten. Onze kennis over de Kelten gaat meestal niet veel verder dan de strips van Asterix en Obelix. Het is een vergeten periode van een bijzondere en rijke cultuur: het is onze eigen geschiedenis. De natuur is voor hen belangrijk, maar ook wisten zij veel over de loop van de zon en de bewegingen van de sterrenhemel. Hun priesters werden druïden genoemd, ‘zij die weten van de eiken’. Om allerlei redenen is deze rijke cultuur in de vergetelheid geraakt. In deze lezing proberen we een beeld te krijgen van deze cultuur die bijna duizend jaar onze streken beheerste. En die nog steeds leeft, in sommige streken in Frankrijk en op de Britse elanden. Het is een beeld met heel veel kanten. Wie schreef de geschiedenis? Wat is fictie, en wat is er werkelijk? En hoe gaat dat in elkaar over? In de lezing wordt naast de Keltische geschiedenis ook ingegaan op de Keltische verhalentraditie, het druïdisme, de rol die de dood bij de Kelten had, de positie van de vrouwen, en we hebben ruimte voor vragen die al doende opkomen. Ook de structuur van de Keltische samenleving, de overeenkomsten en verschillen met bijvoorbeeld de onze, komt ter sprake. Misschien is er nog gelegenheid voor iets uit de Keltische verhalentraditie.