ANBI gegevens

Hoofdlijnen meerjarig beleidsplan

Heemkundekring Barthold van Heessel zet zich in voor het bevorderen van de bewustwording rondom het behoud en versterking van ons historisch erfgoed middels lezingen, exposities, wandelingen, excursies, historisch onderzoek, het verzamelen en beheren van documentatiemateriaal etc.

De Stichting Heemkamer heeft de ANBI-status.

Het vermogen wordt aangewend voor het beheer en onderhoud van het heemhuis, waarbij een passende reserve in stand wordt gehouden. Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie en kent geen enkele beloning toe aan vrijwillige medewerkers die voor onze stichting actief zijn. Eén keer per jaar organiseren wij voor onze vrijwilligers een vrijwilligersavond met een drankje en een hapje.

RSIN/fiscaal nummerANBI 805783660
Banknr stichting heemkamerNL10RABO0101410271