Activiteiten

Heemkundekring Barthold van Heessel houdt zich bezig met onder meer de volgende activiteiten:

Het periodiek houden van presentaties en lezingen.

Het periodiek houden van exposities.

Het organiseren van excursies.

Het organiseren van dorpswandelingen.

Het verzamelen en archiveren van historisch documentatiemateriaal.

Het verzamelen en archiveren van historische materialen en voorwerpen.

Het verzamelen en archiveren van foto’s en films als historische documentatiemateriaal.

Het participeren in klankbordgroepen.

Adviseren van instanties m.b.t. behoud en herstel van materieel en immaterieel erfgoed.