Genealogie is het onderzoek naar de afstamming van personen en stamboomonderzoek behelst het verzamelen en analyseren van gegevens over de familiegeschiedenis. Dit kan helpen bij het vaststellen van familierelaties, het verrijken van familiegeschiedenis en het begrijpen van familietradities en culturele achtergronden. Bronnen voor stamboomonderzoek omvatten overheids- en kerkregisters, familie- en persoonlijke archieven en online genealogische databases.
In deze lezing zal een inleiding worden gegeven over soorten genealogisch onderzoek, hoe men de eerste stappen in zijn/haar onderzoek kan aanpakken, welke bronnen beschikbaar zijn, en hoe men na een eerste begin meer informatie kan vinden over verder onderzoek online, via cursussen of bijvoorbeeld lid worden van een vereniging. De spreker beoefent al meer dan 20 jaar als hobby genealogie, waarbij hij vooral onderzoek doet naar zijn eigen familie Spee en de Engelse familie van zijn vrouw Rustidge. Hij is penningmeester en bibliothecaris van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Kempen en Peelland (NGV-KPL), waarvoor hij o.a. actief is in stamboomcafés ook in Helmond en medeorganisator van lezingen, contactdagen en workshops. Daarbij is hij o.a. ook actief als expert op het gebied van de kadasterviewer.
Inschrijfgeld is € 7.50 p.p. en de aanvang is om 20.00 uur. Lezing vindt plaats op 12 december 2023 in de bibliotheek Helmond Peel aan de watermolenwal 11 te Helmond.
Aanmelden kan alleen via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekhelmondpeel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *