Op dinsdag 3 oktober geeft Gemertenaar Jan Timmers in de Couwenberg in Aarle-Rixtel een lezing over de historische ontwikkeling van de boerderij in oostelijk Brabant. Jan Timmers is al veel jaren actief op het gebied van lokale geschiedenis, archeologie en historische geografie, waarover hij regelmatig publiceert. De ontwikkeling van de boerderij is één van zijn favoriete onderwerpen

Oude boerderijen beginnen schaars te worden, Veel, oude boerderijen hebben geen agrarische functie meer en zijn verbouwd tot woonhuis. Toch blijven we ze gelukkig vaak herkennen als boerderij. Het is een gebouw, waarin woning en stal en soms ook een schuur gecombineerd waren in één gebouw. Brabant staat bekend om zijn langgevelboerderijen, die echter pas in de 19de eeuw voorkomen. Dat type is het eindpunt in de ontwikkeling van de boerderij. Voordat de langgevelboerderij zijn intrede deed bestonden er andere vormen en typen. In de lezing wordt ingegaan op de ontwikkeling van de boerderij in oostelijk Brabant. Vooral de laatste jaren is er veel bekend geworden over de constructie, maar ook over de ouderdom van de oudste boerderijen en die gaat verder terug dan we dachten. We beginnen in de middeleeuwen en zullen de ontwikkeling verder volgen. Het gaat over hallenhuizen, hoekgevelboerderijen, kortgevels, krukhuizen en dwarshuizen. Ook na de introductie van de langgevelboerderij blijven er ontwikkelingen en ontstaan er weer allerlei varianten. En met de ontginning van de heide en het peelgebied introduceerden de ontginners ook nog soorten boerderijen vanuit andere delen van Nederland. We kijken door een historische bril naar de ontwikkeling van boerderijen. We gaan in op de constructie en de bouwvorm en op de rijke bouwgeschiedenis die sommige boerderijen blijken te hebben. Soms levert dat verrassende gezichtspunten op en gaan we anders kijken naar de gebouwde omgeving toen en nu. De lezing begint om 20.00 uur.Niet-leden betalen een kleine bijdrage van 2,50 euro.