Dinsdag 2 mei vindt er in De Couwenbergh een “heemavond” plaats over v/h Bejaardencentrum De Witte Poort. “De Witte Poort” was een aantrekkelijke woon-en verzorgingsvoorziening waarin mensen al vanaf hun 65ste terecht konden. “De Witte Poort” stond midden in de Aarlese samenleving. Er was een grote wederzijdse betrokkenheid tussen het bejaardencentrum en de rest van het dorp. In het eerste deel van deze avond wordt het voorgaande prachtig in beeld gebracht middels een documentaire waaraan bewoners,  personeel en vrijwilligers een actieve  bijdrage hebben geleverd. Ook komen hierbij toenmalige  bewoners van de aanleunwoningen prominent in beeld. Tijdens het tweede deel van deze avond komt oud-directeur Henk van Eindhoven aan het woord, waarbij Henk een nadere toelichting zal geven op hetgeen in de film is vertoond en waarbij  hij tevens zijn eigen visie en ervaringen met de aanwezigen zal delen. Deze avond begint om 20.00 uur.